Nieuwsbrief?
home > advies

Organisatieadvies

In mijn adviespraktijk heb ik te maken met vraagstukken rondom koersontwikkeling, structuur en leiderschap. Ik richt me daarbij vooral op de onderlinge samenhang tussen deze aspecten.

Ik begeleid diverse organisaties tijdens veranderingen in koers, structuur en cultuur. In de verschillende branches waarin ik werk, zie ik veel verschillen maar ook veel overeenkomsten met betrekking tot de wijze van organiseren en samenwerken. De kern waar het mijns inziens om gaat is het begrijpen van gedrag in de context van de organisatie. Interessant vind ik het stuk onder de oppervlakte en de vraagstukken die daarbij horen: wat motiveert en waarom? waarom doet de ene organisatie het goed en de andere niet? wat werkt en wat werkt niet? wat is de rol van structuur, cultuur en leiderschap? Een aantal voorbeelden van vraagstukken op dit gebied treft u bij opdrachten aan.

 

Vraag: waarom is het hoofd van een mens rond? Antwoord: om ook de andere kant op te kunnen denken!
een Duitse filosoof