Nieuwsbrief?
home > advies > ontwikkelen

Organisatieontwikkeling

Het is mijn ervaring dat het aansluiten bij de kracht van mensen en de kracht van de organisatie een effectieve start is van een ontwikkeling. Wat zijn de talenten, de passies en de drijfveren? Hoe willen de mensen betekenisvol zijn? Slechts wanneer mensen waardering krijgen zijn ze bereid naar hun mindere kanten te kijken en kritisch te zijn op de manier waarop zij hun werk doen.

Zelfreflectie en durven delen vind ik belangrijke aandachtspunten bij ontwikkeling. Niet aan de oppervlakte blijven maar daadwerkelijk vragen van jezelf ter tafel durven brengen. Leren van anderen en dit delen met elkaar. Zonder te oordelen. Hierdoor nieuwe ideeën genereren voor de toekomst. Het 'praten over' gaat dan vooral over het waarom en hoe je dit doet en hoe het beter kan.

Daarnaast is het mijn overtuiging dat ervaringsleren een belangrijk uitgangspunt is voor ontwikkeling. Ervaringen geven de mogelijkheid aan de hand van theorie en reflectie de effectiviteit van gedrag te bespreken. Zo wordt het leren niet alleen een kunstje aanleren (uiterlijk, gedrag, het rationele) maar wordt het diepgaand (overtuigingen, waarden, motivatie, de onderstroom) geborgd.

Advies nodig of benieuwd naar hoe een concreet ontwikkeltraject eruit kan zien, naar de aanpak, werkwijze en kosten? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze website of mail mij direct op tempel@judithtempel.nl

'De dingen die we moeten leren voor we ze kunnen doen, leren we door te doen'
Aristoteles