Nieuwsbrief?
home > judith > opdrachten

Organisatieadvies

In mijn adviespraktijk heb ik te maken met vraagstukken op het snijvlak van strategie, structuur en cultuur. Daarnaast werk ik ook als coach en ontwikkel en begeleid ik professionaliseringstrajecten. Een aantal vragen waar klanten mij voor inschakelen:

 • Advies en begeleiding bij de implementatie van een nieuwe structuur bij een grote onderwijsinstelling.
 • Coachen van het MT van een ngo gedurende de koerswijziging van de organisatie.
 • Het begeleiden van een directieteam van een grote onderwijsinstelling bij de strategieontwikkeling.
 • Interimopdracht in de publieke sector: opzetten van een loopbaanontwikkelcentrum.
 • Teamontwikkelingstrajecten binnen een financiële dienstverlener.
 • Doorlichting en onderzoek naar de mogeijkheden van een nieuw besturingsmodel voor een overheidsdienst.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van een projectmatige manier van werken bij profit en non-profit organisaties.
 • Onderzoek naar de samenhang en de herstructurering van managementfuncties binnen een overheidsorganisatie.
 • Het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten bij verschillende dienstverlenende organisaties.
 • Begeleiding en advies bij het vertalen van strategie in een plan van aanpak voor organisatieontwikkeling.
 • Het ontwikkelen en begeleiden van leiderschapsontwikkeling en professionaliseringstrajecten.
 • Interimopdrachten in publieke en private sector.
 • Individuele coachingstrajecten met leidinggevenden en professionals.
'Onderstroom bepaalt de agenda maar wordt meestal niet geagendeerd'