Judith Tempel

het onzichtbare zichtbaar

mijn visie op leiderschap

Al meer dan 20 jaar begeleid ik professionals, management en organisaties in leren en ontwikkelen. Ik doe dat in verschillende rollen. Als coach begeleid ik individuen en teams. Als adviseur of interim manager begeleid ik ontwikkelprocessen in uiteenlopende organisaties. Daarnaast heb ik in 2016 mijn eigen leiderschapsprogramma ontwikkeld. Door mijn eigen ervaring als ondernemer, coach en (interim)leidinggevende in diverse organisaties weet ik ondernemers, bestuurders, management en professionals te ondersteunen bij hun leervragen en bij de dilemma’s die een leidinggevende rol met zich meebrengt. Mijn visie op leiderschap aan de hand van vier thema’s verwoord:

Ontmoeten
Werkelijk gemeende interesse hebben in de ander en luisteren naar wat je hart te zeggen heeft. Daar is lef voor nodig. Daarvoor moet je namelijk allereerst naar jezelf durven kijken, zonder oordelen. En juist dit laatste maakt het zo lastig. Want wie heeft het niet? Die innerlijke criticus die feilloos weet waar je zwakke plek zit en je bekritiseert voordat anderen dat kunnen doen. Diezelfde criticus zorgt ervoor dat we onszelf beschermen en een harnas aantrekken. Maar dat harnas heeft een keerzijde. We raken de verbinding met onszelf kwijt en zijn minder effectief in relaties met anderen. En juist in deze tijd waarin netwerken van mensen steeds belangrijker worden, is het niet meer de actie maar de interactie die het resultaat bepaalt. Leiderschap gaat dan over verbinding met jezelf om van daaruit leiding te geven aan netwerken, interactie en de ontwikkeling van complexe omgevingen, die organisaties vaak zijn.

Beweging
Van binnen naar buiten, niet je best doen maar volgen van wat er al is. Ook daar is lef voor nodig. Daarvoor moet je namelijk oude patronen durven loslaten en je open stellen voor wat zich aandient. Dat betekent stilstaan bij wat belemmert en open staan voor ontwikkeling. Dat vraagt vertrouwen, in onszelf en in anderen. In deze tijd waarin de omgeving voortdurend in verandering is, is dat vertrouwen essentieel. Leiderschap gaat dan over vertrouwen geven, achter je mensen staan zodat zij je kunnen volgen.

Aandacht
Het mentaal bewustzijn van het hier en nu. Het vraagt belangstelling, opmerkzaamheid, zorg en focus. Daarvoor moet je  ruimte maken, in je hoofd en in je agenda. Ruimte voor jezelf en voor anderen. In deze tijd is dat onmisbaar voor innovatie en verbinding. Het betekent vragen in plaats van oplossen en de verleiding weerstaan om mee te gaan in de waan van de dag. Leiderschap gaat dan over nieuwsgierig zijn en met verwondering opnieuw kijken naar hoe dingen nou eenmaal gaan.

Authenticiteit
Geloofwaardig, echt en origineel zijn. Het betekent durven: doen waar je voor staat en trouw zijn aan jezelf, aan je eigen waarden, idealen, doelen en geweten. Het veronderstelt bewustzijn, zelfkennis en weten wie je bent en wat je wilt. Dan gaat het over het vergroten van je zelfvertrouwen. Jezelf niet kleiner maken, jezelf niet opblazen, maar gewoon aanwezig zijn zoals je bent. Leiderschap gaat dan over dingen met aandacht doen en het inspireren van anderen met jouw missie en passie.

Nieuwsgierig? Je kunt me altijd een bericht sturen zodat we vrijblijvend van gedachten kunnen wisselen.

deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbteren